02.12.2014. godine je održana posljednja, od planirane četiri javne rasprave na Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu, koji je Općinsko vijeće prihvatilo na 24. sjednici održanoj 13.11.2014. godine., a gdje je učešće uzeo i Predsjednik skupštine ŽKK Tešanj Miralem Brkić kao predstavnik kluba. Nacrt budžeta je u ime Službe za finansije Općine Tešanj, predstavio stručni saradnik za budžet Samir Brka. Tom prilikom su prisutni predstavnici sportskih klubova sa područja Općine Tešanj, kao i općinski predstavnik,  upoznati sa dosadašnjim radom i rezultatima našeg kluba, te planovima kluba za budućnost. Izražena je i nada da će Općinske vlasti prepoznati dosadašnji rad, kvalitet i potencijal kluba,  te da ćemo već od iduće godine biti uvršteni u budžet Općine Tešanj.