Naš klub je i ove godine dobio poziv za učešće na prestižnom košarkaškom turniru Woman Konjic Cup 2017. Turir se održava u Konjicu 16. i 17. septembra, a ŽKK Tešanj će na turniru učestvovati sa dvije selekcije u dvije starosne katoegorije. Poželimo puno sreće i sportskog uspjeha našim košarkašicama i nihovim trenerima.