Kako je i dogovoreno na II redovnoj skupštini ŽKK Tešanj, od 01.03.2016. godine će biti pokrenuta škola košarke za dječake, i to kao sekcija ŽKK Tešanj, a pod nazivom Košarkaški klub Tešanj. Školu košarke će voditi trener Tarik Kavazović.

ŠkolaKošarkeDječaci