24.01.2015. godine u Tešnju je održana I redovna skupština ŽKK Tešanj.

Skupštini je prisustvovalo 17 članova skupštine, te je usvojen slijedeći dnevni red:

1. Izvještaj o radu kluba od Osnivačke skupštine do Prve redovne skupštine,
2. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2014. godinu,
3. Izbor rukovodstva kluba (Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor),
4. Usvajanje Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti i radu Upravnog odbora,
5. Plan aktivnosti u narednom periodu,
6. Razno.

Nakon provedene rasprave doneseni su slijedeći zaključci:

Ad. 1. Usvojen je izvještavaj Predsjednika skupštine Miralema Brkića o radu kluba od Osnivačke pa do
Prve redovne skupštine, te izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima u tom periodu,

Ad. 2. Usvojen je Finansijski izvještaj za 2014. godinu,

Ad. 3. Usvojena je Odluka o izboru rukovodstva kluba (Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor) –
Predsjednik kluba je Ekrem Spahić, koji je i jedan od 7 izglasanih članova uprave, te su izabrana i 3 člana Nadzornog odbora kojeg čine: Amra Omerbašić, Ulfeta Ćaro i Dženana Galijašević-Čamdžić, dok će se ostale funkcije članova uprave kluba izglasati na Prvoj sjednici uprave koja će se održati 7 dana od dana održavanja Prve redovne Skupštine kluba ŽKK Tešanj.

Ad. 4. Usvojen je Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i radu Upravnog odbora,

Ad. 5. Usvojeno je izlaganje Predsjednika kluba Ekrema Spahića o ciljevima i radu Upravnog odbora i ŽKK Tešanj u narednom periodu,

Ad.6 Pod tačkom razno se razgovaralo o radu, funkcionisanju i rezultatima ŽKK Tešanj.

Na slijedećoj sjednici Uprave kluba održanoj 01.02.2015. godine odlučeno je da će rukovodstvo kluba u narednom periodu činiti slijedeći članovi uprave:

  1. Ekrem Spahić, predsjednik kluba
  2. Saša Turković, predsjednik skupštine kluba
  3. Ahmet Kantić, član uprave kluba
  4. Armin Ćostović, član uprave kluba
  5. Adem Handžić, član uprave kluba
  6. Muris Livnjak, član uprave kluba
  7. Mirsad Solo, član uprave kluba