Dana 14.01.2016. godine je u prostorijama Sarajevo-osiguranja potpisana polisa kolektivnog sportskog osiguranja za košarkašice ŽKK Tešanj, čime je uprava ŽKK Tešanj članicama kluba i na taj način omogučila neometane treninge, te daljnji razvoj i napredak na putu ka postizanju budućih sportskih uspjeha.

635886752590444076