Predstavnici ŽKK Tešanj su sinoć, 21.06. u prostorijama Villa Ukus u Tešnju, a na poziv EUSR (European Union Special Representative Office in Bosina and Herzegovina), učestvovali u istraživanju o uspješnim lokalnim zajednicama sa ciljem dobijanja detaljnog uvida o ključnim preduslovima koji su potrebni za lokalnu zajednicu kako bi odgovorila potrebama stanovništva.

Istraživanje se provodi putem fokus grupa (grupnih diskusija) sa opštom populacijom i fokus grupa sa predstavnicima poslovne zajednice (kompanije/JU/organizacije), gdje je ŽKK Tešanj prepoznat kao jedan od poželjnih sudionika istraživanja, zajedno sa još nekoliko uspješnih tešanjskih firmi i udruženja.

Fokus grupa je trajala oko 90 minuta i rezultati će se prikazati na cijelom uzorku intervjuisanih, a ne po pojedinačnim kompanijama koje su ušle u uzorak.

Ovu priliku koristimo i da zahvalimo domaćinu na ukazanom povjerenju i odličnoj organizaciji navedenog događaja.