Informacije:
  1. Sa starim navikama i u Novu godinu !
  2. Budi i ti dio ŽKK Tešanj
  3. Najbolje petorke turnira u Hrvatskoj
  4. Ponovo trijumf! Prelazni pehar se vraća iz Hrvatske u Tešanj
  5. Nova oprema za ŽKK Tešanj

Misija – Vizija

Foto galerija

Misija kluba ogleda se kroz doprinos razvoju sporta, posebno košarke, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u užem i širem regionu, a kroz aktivnosti koje se u klubu provode, uvažavajući zakonitosti sistema i organizacije koji su u klubu visoko standardizovani. U tom pogledu klub je otvoren prema javnosti i okruženju, potiče i afirmiše uključivanje mladih ljudi u bavljenje sportom od najmlađih selekcija u školi košarke preko takmičarskih selekcija u kojima mladi talenti imaju mogućnost afirmisanja, pokazivanja i dokazivanja što razvija sve komponente ličnosti, kako karakternih osobina tako i psiho-fizičkih statusa svakog pojedinca. U svojoj misiji klub je razvio koncept zdravog razvoja, brige i zdravstvene zaštite svakog pojedinca koji se nadopunjuje sa odgojno-obrazovnim radom koji usmjerava potiče i pomaže u obrazovanju, daljem školovanju i usavršavanju mladih koji su dio porodice kluba.

Vizija kluba je postati respektabilan sportski kolektiv koji će imati zapaženu ulogu u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, posebno košarci, koji će kroz svoje programske aktivnosti, stručnim radom i usmjerenjima stvoriti realne uslove za prerastanje Tešnja u košarkaški centar koji će biti otvoren prema okruženju i imati društveno-korisnu vrjednost koja će biti prepoznata i upotrebljiva. Kao takav košarkaški centar sa bazom u kojoj će škola košarke biti masovno popularisana, selekcije mlađih kategorija sa sportskim odgojem kao preferensom i takmičarske slekcije u kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim prvenstvima koja su prilike za mlade, talentirane košarkašice i košarkaše, stvorit će uslove za kvalitetan rad koji će biti dostupan našem okruženju, bez potrebe odlaska mladih talentiranih sportista u druge sredine zbog boljih uslova i napredovanja u sportskoj karijeri. Vizija kluba je napraviti novi pristup u organizaciji sportskog okruženja, nova promišljanja koja će naš grad i okruženje staviti u centar dešavanja i podići cjelokupni razvoj sporta u BiH na veći nivo što će se pozitivno odraziti na status naše košarke u Evropi i cijelom svijetu. U tom smislu je i zadaća kluba kontinuirano praćenje promjena koje se dešavaju u svijetu sporta, posebno košarke i usklađivanje sa trendovima u svim poljima stručnog rada i prateće organizacijske strukture.