Informacije:
  1. What is Truly Going on with The Australian Data Room
  2. So why Data Storage space became the key instruments in operation nowadays?
  3. The Details Involving Website Promo That Most Individuals are not Aware Regarding
  4. The significance of Website Advertising
  5. The Details Associated with Website Advertising That Most People are not Aware Regarding

Misija – Vizija

Foto galerija

Misija kluba ogleda se kroz doprinos razvoju sporta, posebno košarke, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u užem i širem regionu, a kroz aktivnosti koje se u klubu provode, uvažavajući zakonitosti sistema i organizacije koji su u klubu visoko standardizovani. U tom pogledu klub je otvoren prema javnosti i okruženju, potiče i afirmiše uključivanje mladih ljudi u bavljenje sportom od najmlađih selekcija u školi košarke preko takmičarskih selekcija u kojima mladi talenti imaju mogućnost afirmisanja, pokazivanja i dokazivanja što razvija sve komponente ličnosti, kako karakternih osobina tako i psiho-fizičkih statusa svakog pojedinca. U svojoj misiji klub je razvio koncept zdravog razvoja, brige i zdravstvene zaštite svakog pojedinca koji se nadopunjuje sa odgojno-obrazovnim radom koji usmjerava potiče i pomaže u obrazovanju, daljem školovanju i usavršavanju mladih koji su dio porodice kluba.

Vizija kluba je postati respektabilan sportski kolektiv koji će imati zapaženu ulogu u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, posebno košarci, koji će kroz svoje programske aktivnosti, stručnim radom i usmjerenjima stvoriti realne uslove za prerastanje Tešnja u košarkaški centar koji će biti otvoren prema okruženju i imati društveno-korisnu vrjednost koja će biti prepoznata i upotrebljiva. Kao takav košarkaški centar sa bazom u kojoj će škola košarke biti masovno popularisana, selekcije mlađih kategorija sa sportskim odgojem kao preferensom i takmičarske slekcije u kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim prvenstvima koja su prilike za mlade, talentirane košarkašice i košarkaše, stvorit će uslove za kvalitetan rad koji će biti dostupan našem okruženju, bez potrebe odlaska mladih talentiranih sportista u druge sredine zbog boljih uslova i napredovanja u sportskoj karijeri. Vizija kluba je napraviti novi pristup u organizaciji sportskog okruženja, nova promišljanja koja će naš grad i okruženje staviti u centar dešavanja i podići cjelokupni razvoj sporta u BiH na veći nivo što će se pozitivno odraziti na status naše košarke u Evropi i cijelom svijetu. U tom smislu je i zadaća kluba kontinuirano praćenje promjena koje se dešavaju u svijetu sporta, posebno košarke i usklađivanje sa trendovima u svim poljima stručnog rada i prateće organizacijske strukture.